Skip to main content

Include Industries, industriële versneller voor veelbelovende bedrijven

Een groeiend aantal industriële ondernemers zal in de komende jaren hun bedrijf willen verkopen om van een welverdiend pensioen te gaan genieten. Opvolging in de familie is echter steeds minder vaak een optie. Include Industries is opgezet om veelbelovende bedrijven over te nemen en samen met de eigenaar verder uit te bouwen en te laten groeien. Hiermee positioneert Include Industries zich bewust tussen private equity investeerders en management buy-in als een veilige optie waarbij we een balans zoeken tussen een financiële exit voor de eigenaar, respect voor het opgebouwde bedrijf en continuïteit voor het team dat doorgaat.

Include Industries investeert alleen in gezonde bedrijven met groeipotentie en heeft geen plannen om de bedrijven na een aantal jaren weer te verkopen. De focus ligt op waarde-creatie voor de lange termijn waarvan de uittredende eigenaars kunnen meeprofiteren.

(English)

Include Industries: accelerating great companies

In the coming years, a growing number of industrial entrepreneurs is expected to plan on handing over their company to allow for a well-deserved retirement, while succession in the family is becoming less of an option. Include Industries is created to acquire great companies and grow them jointly with the owners. In doing so, Include Industries positions itself deliberately between private equity investors and management buy-in. As a safe alternative, we balance between a financial exit for the owner, respect for the legacy and company he built and continuity for the remaining team.

Include Industries only invests in healthy companies with growth potential and has no intention to sell the companies after a few years. Focus is on long-term value creation, also allowing the former owners to benefit.